ลู่ทางอาหารออร์แกนิกไทยในสเปน

 

          อุตสาหกรรมเกษตรออร์แกนิก หรือเกษตรอินทรีย์ ของโลกขยายต่อเนื่องทั้งในแง่จำนวนพื้นที่เพาะปลูก (50.9 ล้านเฮ็กเตอร์ ) จำนวนผู้ผลิต 2.4 ล้านรายใน 179 ประเทศ และมูลค่าตลาดออร์แกนิก ประมาณ 75,000 ล้านยูโร โดยมีปัจจัยบวกมาจากกระแสคนรักสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประกอบกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

          ในอุตสาหกรรมตลาดออร์แกนิกโลก สเปนเป็นอีกประเทศหนึ่ง ที่มีความสำคัญไม่น้อย เนื่องด้วยมีพื้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์มากที่สุดในยุโรป และสูงเป็นอันดับ 5 ของโลก ขณะเดียวกัน ตลาดอาหารออร์แกนิกของสเปนก็ใหญ่เป็นอันดับ 10 ของโลก โดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามียอดจำหน่ายสินค้ามูลค่ารวมประมาณ 1,700 ล้านยูโร นอกจากนี้สเปนยังสร้างรายได้จากการส่งออกสินค้าออร์แกนิก 900 ล้านยูโร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทผัก ผลไม้ ไวน์ และน้ำมัน โดยตลาดหลักคือ สมาชิก EU โดยเฉพาะ เยอรมัน ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร อิตาลี สวีเดน และเนเธอร์แลนด์ อย่างไรก็ตามสเปนยังคงต้องการสินค้าออร์แกนิกเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศ โดยผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าหลัก

1.ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากธัญพืชและถั่วเหลือง อาทิ เครื่องดื่ม เส้นพาสต้า แป้ง ซอส ข้าว น้ำซุป เครื่องปรุงรส เมล็ดธัญพืช

2.อาหารสัตว์ และวัถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมออร์แกนิก

3.อาหารสำหรับเด็ก อาหารเสริม เครื่องดื่มให้พลังงาน

4. กาแฟ ชา เครื่องดื่มสมุนไพรจากโกโก้ และผลิตภัณฑ์สำหรับเบเกอร์รี่

5. ผัก ผลไม้ ตามฤดูกาล ผลไม้เขตร้อน

6. นมและผลิตภัณฑ์จากนม

7. อาหารพร้อมรับประทาน อาหารกระป๋อง ขนมทานเล่น

8. สินค้าอื่นๆ ที่มาจากพืชและสัตว์

อ่านฉบับเต็มในไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ: 
ที่มา: 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: