ศรีสะเกษ จัดมหกรรมอาหารปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ศรีสะเกษ ปี 2560

               เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงาน“มหกรรมอาหารปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ศรีสะเกษ ปี 2560 ในระหว่างวันที่ 5 – 11 กันยายน 2560 เพื่อส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ สร้างช่องทางการตลาด เชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ และเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยมีนางสาวจุไรรัตน์ ศรีตระกูล พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการและผู้ประกอบการร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก

                นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ ได้อนุมัติงบประมาณให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพพืชสู่มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า มหกรรมอาหารปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ศรีสะเกษ ปี 2560 โดยภายในงานประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย สินค้าโอทอป และ SMEs ของจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอื่นๆ จำนวน 80 คูหา

                ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น นิทรรศการข้อมูลการตลาดสินค้าอินทรีย์นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง การแสดงผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านทับทิมสยาม การตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมและเลือกซื้อสิ้นค้าภายในงานได้ ในวันเวลาดังกล่าว

ที่มา: 
http://www.siamfocustimenews.com/60659
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: