ศรีสะเกษ เปิดร้าน Sisaket Green Shop แหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย

ศรีสะเกษ เปิดร้าน Sisaket Green Shop แหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย

 

            นายสันติธร ยิ้มละมัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดร้าน Sisaket Green Shop ซึ่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ร่วมกับ สำนักงานพานิชย์จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานสภาเกษตรกร จังหวัดศรีสะเกษ และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ศรีสะเกษ ร่วมกันจัดตั้งขึ้น โดยมีนายอรัญ สิงห์คำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ร่วมให้การต้อนรับ

            ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นสถานที่จัดแสดงของสินค้าเกษตรอินทรีย์ระดับสากล พร้อมทั้งเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย รวมทั้งเกษตรธรรมชาติของเกษตรกร และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยเริ่มเปิดขายทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2560 มีสินค้าประกอบด้วย ข้าว พืช ผัก ผลไม้ สินค้าเกษตรธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าเกษตร

 

ที่มา: 
http://www.siamfocustimenews.com/89369
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: