สกต.สุรินทร์ จำกัด

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.สุรินทร์ จำกัด

ประกาศราคารับซื้อข้าวเปลือกอินทรีย์

ตั้งแต่วันที่  1  ธันวาคม 2552 ถึงวันที่  14  กุมพาพันธ์ 2553

ความชื้นไม่เกิน  14 %

 

คุณภาพ อินทรีย์ มกท.

อินทรีย์ มกท.

ปรับเปลี่ยน

มกอช.
กรัมข้าว ราคา (บาท) ราคา  (บาท) ราคา  (บาท)
36 กรัมขึ้นไป 17.00 16.00 16.00
31-35 กรัม 16.70 15.70 15.70
ไม่เกิน 30 กรัม 16.50 15.50 15.50

 

ที่มา: 
สกต.สุรินทร์ จำกัด
ผู้ประกาศ: 
19 พ.ย. 2552
ภาพข่าว: