สวิตเซอร์แลนด์ยอดขายสินค้าเกษตรอินทรีย์พุ่งสูง 3 พันล้านฟรังก์สวิส

          สินค้าเกษตรอินทรีย์ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวสวิสอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2018 มียอดการซื้อสินค้ากลุ่มดังกล่าวเฉลี่ย 360 ฟรังก์สวิสต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้นจากปี 2017 ซึ่งมูลค่าการบริโภคอยู่ที่ 320 ฟรังก์สวิสต่อคน ทั้งนี้ ประชากรร้อยละ 56 มีการจับจ่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์มากกว่าหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์

          จากรายงานขององค์กรเอกชน Bio Suisse (สหภาพเกษตรกรอินทรีย์แห่งสวิตเซอร์แลนด์) เปิดเผยตัวเลขสำรวจยอดขายสินค้าอาหารเกษตรอินทรีย์ซึ่งสูงขึ้นถึง 3 พันล้านฟรังก์สวิสเป็นครั้งแรก โดยถือว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.3 จากปี 2017 ทั้งนี้ สามในสี่ส่วนของยอดขายมาจากห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ในประเทศอย่างห้าง Migros และห้าง Coop

          ปัจจุบัน อัตราการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์กำลังโตขึ้นมากที่สุดในเขตที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลักโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9 จากเดิมร้อยละ 8.8 ในปี 2017 อย่างไรก็ตาม การบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในเขตที่ใช้ภาษาเยอรมัน ยังคงถือส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดในประเทศ โดยในเขตที่ใช้ภาษาอิตาลี ยอดขายสินค้ากลุ่มดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ 8.6 ของยอดขายสินค้าอาหารโดยรวม

          สินค้าอาหารเกษตรอินทรีย์กำลังเพิ่มส่วนแบ่งตลาดอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มสินค้า โดยสินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดได้แก่ ผักสด (ร้อยละ 60 ของกลุ่มสินค้าเดียวกัน) ผลไม้ (ร้อยละ 59) ไข่ (ร้อยละ 27.6)และขนมปัง (ร้อยละ 25.3) นอกจากนี้ผลสำรวจชี้ให้เห็นว่าเกษตรกรในประเทศกำลังปรับตัวตามผู้บริโภค กลุ่มดังกล่าว โดยมีเกษตรกรอินทรีย์จำนวนเพิ่มขึ้น 296 แห่ง เป็น 6,719 แห่งในช่วงปลายปี 2018 ทั้งนี้ มีการใช้พื้นที่เพาะปลูกผลผลิตเกษตรอินทรีย์ร้อยละ 15.4 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดของประเทศ แบ่งเป็นการเพาะปลูกบนพื้นราบต่ำร้อยละ 10 และพื้นที่บนภูเขาร้อยละ 23.6

ไฟล์แนบ: 
ที่มา: 
ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: