สส.ศิริวัฒน์ “ลูกชายเสธหนั่น”ส่งเสริมชาวนาจัดอบรมใช้สารอินทรีย์ แทนการใช้สารเคมี

รูปภาพของ OMICADMIN

       วันนี้ ( 19 มี.ค. 2553 )นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ สส.พิจิตร ได้เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ให้ความรู้กับกลุ่มเกษตรกร ประมาณ 200 คน ที่ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร อำเภอ บางมูลนาก จ.พิจิตร โดย จัดอบรมให้ความรู้ถึงการใช้สารอินทรีย์ทดแทนการใช้สารเคมีทางการเกษตร เพื่อเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ และป้องกัน การกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ด้วยวิธีเขตกรรม ทั้งนี้เนื่องจากการทำเกษตรอินทรีย์จะทำให้ดินเป็นกางเหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของพืช มีจุลินทรีย์ที่ยับยั้ง หรือฆ่าเชื้อโรคในดินได้ อีกทั้งทำได้ง่ายราคาถูกวัสดุส่วนประกอบต่างๆก็ล้วนแต่เป็นพืชสมุนไพรที่ปลูกอยู่ตามหัวไร่ปลายนา อยู่แล้ว

       โดยการอบรมครั้งนี้ นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ สส.พิจิตร กล่าวว่า เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลที่ต้องการให้ความรู้กับกลุ่มเกษตรกรในการดูแลและฟื้นฟูผืนดิน ปรับปรุงดิน และพัฒนาดินให้เป็นมิตรกับพืชและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการอบรมครั้งนี้ ศูนย์พัฒนาที่ดิน จ.พิจิตร ได้ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร จ.พิจิตร เป็นผู้จัดขึ้น โดยมีเทศบาลตำบลเนินมะกอกเป็นผู้ให้การสนับสนุน โครงการดังกล่าว อีกด้วย ซึ่งคาดว่าผลที่จะได้รับจะทำให้กลุ่มเกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการผลิต รวมถึงใช้วิชาการที่ได้รับในครั้งนี้ เพื่อไปเป็นการปรับปรุงดินและตัดวงจรป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ซึ่งกำลังระบาดและเป็นปัญหาใหญ่ของชาวนาพิจิตร ที่ พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดูแลช่วยเหลืออย่างจริงจัง อีกด้วย

ที่มา: 
เครือข่ายวิทยุ ร่วมด้วยช่วยกัน 22/03/53
ผู้ประกาศ: 
19 เม.ย. 2553
ภาพข่าว: