สสส. จับมือ เลมอนฟาร์ม ชวนเกษตรรุ่นใหม่หนุนเกษตรอินทรีย์ วิถีเพื่ออนาคต

          สุขภาพที่ดีมาจากการกินดีอยู่ดี ดังนั้นคนในปัจจุบันนี้จึงมองหาแนวทางในการสร้างสุขภาพที่ดี จากต้นทางของวัตถุดิบที่เชื่อมั่นใจ รวมทั้งการศึกษาแนวทางการปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ด้วยตัวเอง โดยไม่นานมานี้ สสส. จับมือ เลมอนฟาร์ม เปิดพื้นที่สุพรรณฯ ต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์ ชวนเกษตรกรรุ่นใหม่ไร้เคมี เน้นขับเคลื่อนตลาดนำผลิตบนมาตรฐาน PGS รายได้กว่าปีละ 5 ล้านบาท

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ เลมอนฟาร์ม จัดกิจกรรมเยี่ยมชมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ วิถีทุ่งทองยั่งยืน และร่วมให้เกียรติในการกล่าวคำปฏิญญาในการดำเนินการเกษตรอินทรีย์ PGS โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุ่งทองยั่งยืน ปัจจุบันมีสมาชิกเกษตรอินทรีย์ 31 ครอบครัว พื้นที่อินทรีย์  247  ไร่

 อ่านต่อฉบับเต็ม  :: https://www.balancemag.net/19689/

ที่มา: 
https://www.balancemag.net/19689/
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: