หนองบัวลำภูจัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพเกษตรกร พร้อมพัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง

           ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู เปิดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพเกษตรกรสุวรรณคูหา  พร้อมสนับสนุนแนวทางเกษตรอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ก่อนลงพื้นที่ดูความสำเร็จของวิสาหกิจเกษตรกลุ่มเกษตรกรถ้ำทองสามัคคี

          วันที่ 13 มี.ค.2561 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผวจ.หนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตของเกษตรกร ตามโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยนายชนะ ไชยฮ้อย เกษตรจังหวัดกล่าวรายงานว่าเวทีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรในจังหวัด และส่งเสริมให้องค์กร หน่วยงาน เกษตรกร ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้เสนอผลิตภัณฑ์และผลงานทางวิชาการ

          ทั้งนี้ ผวจ.หนองบัวลำภู ได้กล่าวถึงการพัฒนารูปแบบการเกษตรกรรมในจังหวัด ที่จะต้องพัฒนาศักยภาพการผลิตโดยเน้นการสร้างกลุ่มเครือข่าย การเน้นผลิตเพื่อการตลาดโดยเกษตรกรต้องมีความเข้มแข็ง การสร้างจุดขายโดยจังหวัดกำลังส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ ลดใช้สารเคมี การร่วมใช้ทรัพยากรโดยเฉพาะน้ำทำการเกษตร ซึ่งหลังพิธีเปิดก็ได้ไปดูแปลงเกษตรอินทรีย์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรถ้ำทองสามัคคี ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา ที่มีเกษตรกร 14 รายรวมกลุ่มทำการเกษตรอินทรีย์ปลูกแตง พริก มะเขือ และเลี้ยงกบ จนสร้างกระบวนการกลุ่มเป็นผลสำเร็จ

 

ที่มา: 
http://77kaoded.com
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: