หน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งในการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ในออสเตรเลีย

 

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในประเทศออสเตรเลีย

 

NASAA Ceritified Organic (NCO) ให้บริการข้อมูลและออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนทั้งในประเทศออสเตรเลียและต่างประเทศ ได้รับการยอมรับในระดับสากล มาตรฐานนี้เป็นกรอบสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์ที่ครอบคลุมการผลิต การแปรรูป การขนส่ง การติดฉลาก และการนำเข้า ดำเนินการโดยสมาคมเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนแห่งชาติออสเตรเลีย เว็บไซต์ www.nasaa.com.au , https://www.nasaacertifiedorganic.com.au/


 

                Australian Certified Organic (ACO) ให้บริการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ และ Biodynamic (1) ในทุกภาคอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุด และได้รับการยอมรับทั้งในออสเตรเลีย และตลาดสากล มาตรฐาน Australian Organic ได้ดำเนินงานในอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์นานกว่า 25 ปี เว็บไซต์ www.aco.net.au

               

                 Organic Food Chain ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ (OFC) และ Biodynamic ในทุกภาคอุตสาหกรรมทั้งในออสเตรเลียและต่างประเทศที่สอดตามมาตรฐานของ EU Cerification เป็นองค์กรรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรและแหล่งน้ำภายใต้การควบคุมการส่งออก (Organic Production Certification)  เว็บไซต์ www.organicfoodchain.com.au

 

                AUS-QUAL ได้รับการรับรองโดย JAS-ANZ (Joint Accreditation System of Australia and New Zealand) และให้บริการออกใบรับรองมาตรบานสินค้าเกษตรและอาหารภายในใต้การสนับสนุนของ AUS-MEAT Limited ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เป็นหนึ่งในสมาชิก Association of Accredited Certification Bodies (AACB)

                AUS-MEAT และ AUS-QUAL เป็นผู้ให้บริการด้านการตรวจสอบรับรองและฝึกอบรมด้านธุรกิจการเกษตรของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เป็นส่วนสำคัญในการเติบโตและความสำเร็จของอุตสาหกรรมเนื้อแดงของออสเตรเลียและขณะนี้ยังเป็นผู้นำในการให้บริการแก่อุตสาหกรรมการเกษตรในวงกว้าง เช่น พืชสวน สัตว์ปีก และไข่ ความปลอดภัยของอาหารอินทรีย์ สวัสดิภาพสัตว์ และการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมทางสังคม เป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรให้บริการทุกรัฐและดินแดนทุกรัฐของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์รวมทั้งความสมบูรณ์มีคุณภาพ  เว็บไซต์ www.ausqual.com.au

 


                Bio-Dynamic Research (BDRI) ก่อตั้งเมื่อ 1952 ให้บริการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ และอาหารภายใต้กระบวนการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนแบบ Biological – Dinamic เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานอย่างแท้จริง เป็นผู้นำด้านการผลิตอาหารและเส้นใยจากธรรมชาติ คุณภาพผลิตขึ้นโดยใช้วิธีทางชีวภาพแบบไดนามิกทางการเกษตร เน้นกิจกรรมทางชีววิทยา ที่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดวิธีการทางอินทรีย์

และได้รับการตรวจสอบโดยรัฐบาลออสเตรเลียโดยผ่านทางการรับรองเป็นองค์การรับรองมาตรฐานอินทรีย์ เว็บไซต์ www.demeter.org.au
 

 

           Safe Food Production Queensland (SFQ) บริการออกใบรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารในรัฐควีนแลนด์ เว็บไซต์ www.safefood.qld.gov.au

 

 

สามารถดาวโหลดเต็ม AUS Organic 

ไฟล์แนบ: 
ที่มา: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: