หมู่บ้านอินทรีย์ทัพไทย จัดงานทัวร์ผู้บริโภคพบผู้ผลิต ทำ MOU ซื้อขายกว่า 8 บริษัทในปีหน้า

            วันที่ 1-3 มีนาคม 2562 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ร่วมจัดงานทัวร์ผู้บริโภคพบผู้ผลิต “กินอิ่ม นอนอุ่น ชมทุ่งเกษตรอินทรีย์” ณ หมู่บ้านอินทรีย์ทัพไทย ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 4 โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ เป็นประธานและสักขีพยานการลงนาม MOU ซื้อขายข้าวหอมมะลิอินทรีย์กับผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร โรงสีและผู้ส่งออกจำนวน 8 ราย ได้แก่ AMUGA International Export & Import Co.,Ltd, บริษัท ฮัมเปิ้ล โพเทโท่ จำกัด ,บริษัท เวลเนส สยาม จำกัด, ร้านอาหารแดรี่โฮมเรสเตอรองต์ ,A&T Skincare Singapore Pet ltd. ,บริษัท สีฟ้าลุมพินี จำกัด ,บริษัท ยูนิเวอร์แซลไรซ์ จำกัด ,ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหนองแค จังหวัดศรีสะเกษ  ทำให้ในปีหน้ามียอดสั่งซื้อข้าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ตัน ในการจัดงานได้มีการจัดซุ้มอาหารท้องถิ่นให้กับผู้เข้าร่วมงาน และนิทรรศการซุ้มข้าวจำนวน 10 สายพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านให้กับผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม

            ผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม บริษัทส่งออก โรงพยาบาล นักเรียน และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เข้าร่วมงานมากกว่า 160 คน โดยในงานมีการจัดเสวนา “ การจัดการผลผลิตอินทรีย์สู่ชุมชนและผู้บริโภคโดยตรง ” โดยมีประธานมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย,สาธารณสุขอำเภอ, ผู้อำนวยการโรงเรียน ,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้  และพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ได้ร่วมเสวนาในบทบาทการส่งเสริมของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดต่อหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ทัพไทย มีตัวแทนภาครัฐและภาคเอกชนร่วมพูดคุยหัวข้อ “เกษตรอินทรีย์ทัพไทยกับวิถีใหม่ใส่ใจสุขภาพ”           

ที่มา: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: