อุตสาหกรรมความงามและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวออร์แกนิกในประเทศออสเตรีย

          ภาพรวมตลาดผลิตภัณฑ์ความงาม

 

        ตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมา สินค้าความงามและผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เช่น ผลิตภัณฑ์ดูแลใต้วงแขน ผลิตภัณฑ์ปกป้องผิวจากแสงแดด ครีมบำรุงผิว ผลิตภัณฑ์ขจัดขน เครื่องสำอาง น้ำหอม และผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก มีมูลค่าการค้าตลอดปีถึง 1.6 พันล้านยูโร และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในปีต่อ ๆ ไป เนื่องจากความ เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภคในประเทศออสเตรียซึ่งให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์และผิวพรรณที่อ่อนเยาว์มี ชีวิตชีวามากขึ้น รวมทั้งมีความคิดที่เปิดกว้างโดยไม่มองว่าความต้องการดังกล่าวเป็นเรื่องผิวเผินอีกต่อไป แต่คือ สิ่งจำเป็นในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสุขภาพแข็งแรงให้ตนเอง

 

ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย

           ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าความต้องการในตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่มีมานานแล้วในประเทศ ออสเตรียจะมีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัดในอนาคตอันใกล้ โดยเฉพาะสินค้าที่มีตรารับรองเป็นผลิตภัณฑ์วีแกนหรือออร์แกนิกนั้นมีแนวโน้มดึงดูดผู้บริโภคที่ใส่ใจดูแลสุขภาพ ผิวพรรณ และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น กระบวนการผลิตที่โปร่งใส การ ใช้วัตถุดิบออร์แกนิกล้วนๆ ที่ปราศจากส่วนผสมวัตถุดิบจาก สัตว์ และการไม่ใช้สัตว์ในการทดลองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่ผู้ผลิต ควรคำนึงถึงในการนำเสนอสินค้าเข้าสู่ตลาด ในปี 2014 เว็บไซต์ Kosmetik transparent ซึ่งเป็นแพลทฟอร์มออนไลน์สำหรับกลุ่มผู้ผลิตเครื่องสำอาง ได้ทำการสำรวจตลาดผลิตภัณฑ์ความงามร่วมกับกระทรวง สาธารณสุขของประเทศออสเตรีย (Bundesministerium für Gesundheit) โดยผลการสำรวจเผยว่าประชากรในประเทศ ออสเตรียให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและความงามอย่างกว้างขวาง โดยร้อยละ 80 ของผู้บริโภคใช้ เครื่องสำอางทุกวัน ในขณะที่ร้อยละ13 ใช้เครื่องสำอางหลายวันในหนึ่งสัปดาห์ ในส่วนของตลาดผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางจากธรรมชาติโดยรวมนั้นมีมูลค่าประมาณ 11 ล้านยูโร และมีอัตราการเติบโตต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 3 ถึงร้อย ละ 4 โดยประเภทผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่ม เช่น สบู่อาบน้ำ มีอัตราการเติบโตในตลาดโดยรวมถึงประมาณร้อยละ 10 ต่อปี เมื่อเทียบกับปี 2009 ที่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 5 นับว่าเป็นความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัด

             ทั้งนี้ทั้งนั้น ผู้หญิงคือกลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่ให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์เครื่องเครื่องสำอางจากธรรมชาติ จากการสอบถามผู้ร่วมการสำรวจทั้งหมด 500 คน (หญิง 255 คน และชาย 245 คน) พบว่าร้อยละ 44 ของผู้บริโภค ที่เป็นผู้หญิงใช้เครื่องสำอางที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเป็นประจำทุกวัน ในขณะที่สัดส่วนของผู้บริโภคชายอยู่ที่ประมาณหนึ่งในสาม อย่างไรก็ตาม ผู้เชียวชาญด้านการตลาดคาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับผู้ชาย จะมีส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เห็นได้จากรายได้โดยรวมในปี 2015 ที่ มีมูลค่าสูงถึง 86 ล้านยูโร โดยสินค้าที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้บริโภคผู้ชาย ได้แก่ อาฟเตอร์เชฟ สบู่อาบน้ำ ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายและดูแลใต้วงแขน รวมถึงผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเส้นผม อ่านฉบับเต็มในไฟล์ดาวโหลด

 

ที่มา: 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: