เกษตรกรอุบลฯ เตรียมเปิดตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจเพิ่มทั้งในรพ.และชุมชนเพื่อส่งต่อพืชผักอินทรีย์

          มูลนิธิสื่อสร้างสุข และเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกับเกษตรกรอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน PGS กินสบายใจ เตรียมเปิดตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจเพิ่มอีก 4 แห่ง เพื่อส่งต่อพืชผักอินทรีย์ อาหารแปรรูปปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

          วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ในงานเปิดตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี นางสาวคนึงนุช วงศ์เย็น ผู้รับผิดชอบโครงการกินสบายใจ กล่าวว่า ตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจ ดำเนินงานโดยมูลนิธิสื่อสร้างสุข ร่วมกับภาครัฐเอกชนกว่า 10 หน่วยงาน เพื่อพัฒนาระบบการผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัยของจังหวัดอุบลราชธานี โดยการสนับสนุนของ สสส.

          เริ่มต้นจากห่วงโซ่การผลิต คือการส่งเสริมเกษตรกรปลูกผักผลไม้อินทรีย์ ห่วงโซ่การตลาดมีการเปิดตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจ   และห่วงโซ่การบริโภค คือการสื่อสารรณรงค์เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้าว พืช ผักอินทรีย์ และเรียนรู้การตั้งคำถามถึงความปลอดภัยของอาหาร ใน 2 ประเด็นคือ แหล่งผลิตว่ามาจากไหน ใครเป็นคนปลูก และกระบวนการผลิต เป็นอย่างไร การแปรรูปใส่อะไร ไม่ใส่อะไรบ้าง ซึ่งห่วงโซ่การบริโภคนับเป็นห่วงโซ่ที่อ่อนแอมาก กว่าผู้บริโภคจะให้ความสำคัญก็ต่อเมื่อเจ็บป่วย มีปัญหาด้านสุขภาพ

          “ตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจ แห่งที่ 1 เปิดที่ห้างสรรพสินค้าสุนีย์ ชั้น G ในปี 2558 ปัจจุบันมีสมาชิกที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS กินสบายใจ  จำนวน 72 คน มีผลผลิตทั้งข้าว ผัก ผลไม่ในปริมาณที่เพียงพอต่อการเปิดตลาดเพิ่ม จึงระดมความคิดเห็นเกษตรกรว่าอยากเปิดตลาดเพิ่มตรงไหนบ้าง”

          ด้านนายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการ รพ.มะเร็งอุบลราชธานีกล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี  ยินดีมากที่เกษตรกรเลือกรพ.มะเร็งอุบลราชธานี เป็นพื้นที่เปิดตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจแห่งที่ 2 รู้สึกภูมิใจที่ได้สนับสนุนเกษตรกร สิ่งที่คาดหวังคือ อยากให้ให้เจ้าหน้าที่ บุคลากร ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยเข้าถึงผักอินทรีย์ อาหารปลอดภัย

          โดยไม่ต้องเดินทางไปหาซื้อไกล และในส่วนของรพ.มีนโยบายที่สอดคล้องกัน คือนโยบายอาหารปลอดภัย  ตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี เปิดสัปดาห์ละครั้ง คือทุกวันพุธ เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

          ตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจ ต่างจากตลาดทั่วไปคือ การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด้วยมาตรฐาน PGS กินสบายใจ 15 ข้อ ครอบคลุม 3 ด้านคือ มาตรฐานการผลิต โดยไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง ฮอร์โมนเร่งต่างๆ มาตรฐานการแปรรูป ต้องมีส่วนผสมของผลผลิตอินทรีย์อย่างน้อยครึ่งหนึ่ง ไม่มีการใช้ผงชูรส สารกันบูด สารบอแรกซ์หรือสารเคมีอื่นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  มาตรฐานผู้จำหน่ายอาหาร ที่ให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม ที่นี่ไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร มีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค ไม่นำสินค้าอื่นที่ไม่ผ่านการรับรองเข้ามาจำหน่ายในตลาด ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่ากินได้อย่างสบายใจแน่นอน

 

          ตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจ ที่มีกำหนดเปิดเพิ่มอีก ได้แก่ ตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจชุมชนนาเยีย (แห่งที่ 3) เปิดทุกวันพุธ 15.00 น. เป็นต้นไปเริ่ม 20 กุมภาพันธ์ 2562,ตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจ ห้วยวังนอง (แห่งที่ 4) เปิดทุกวันศุกร์ 16.00 น. เป็นต้นไป เริ่ม 15 มีนาคม 2562 ณ ริมสวนสาธารณะห้วยวังนอง ตำบลปทุม (ฝั่งวัดมงคลโกวิทาราม) นอกจากนี้ยังมีตลาดนัดอาหารปลอดภัยของชุมชนอีก 1 แห่ง ได้แก่ตลาดสร้างสุขคูเมือง ตลาดอาหารปลอดภัยของชุมชน (แห่งที่ 5) เปิดเดือนละ 1 ครั้งในวันอังคารแรกของเดือน เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป เริ่ม 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)

 

ที่มา: 
https://www.77kaoded.com/content/310935
ภาพข่าว: