เชิญชวนบริโภค สินค้าอินทรีย์ เพื่อสุขภาพที่ดีของคนที่คุณรัก

รูปภาพของ OMICADMIN

    สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร ร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์บากเรือและนาโส่ ขอเชิญชวนประชาชนในจังหวัด บริโภคและซื้อสินค้าอินทรีย์ เป็นของขวัญและของฝากสำหรับคนที่คุณรักและห่วงใย เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี  ณ ห้างสรรพสินค้า นานาภัณฑ์ อ.เมือง จ.ยโสธร และตลาดสีเขียวทุกเช้าวันเสาร์ บริเวณหอนาฬิกา เทศบาลเมืองยโสธร สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 045-586063 หรือ 045-586066

ผู้ประกาศ: 
24 ม.ค. 2553
ภาพข่าว: