เชิญร่วมงาน "BIOFACH Southeast Asia 2018 และNatural Expo Southeast Asia 2018 "

เชิญเที่ยวชม...งานแสดงและจำหน่ายสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย Organic & Natural Expo 2018 เปลี่ยนชื่อและสถานที่

จัดงานและยกระดับ เป็น"BIOFACH Southeast Asia 2018 และNatural Expo Southeast Asia 2018 "
โดยจัดงานในวันที่
12 -15 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์อิมแพ็ค
เมืองทองธานี ฮอลล์ 3-4 ซึ่งจะเป็นงานแสดง
และจำหน่ายสินค้าครั้งแรกที่ใหญ่ที่สุดใน 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ !!! 

"งานนี้คนรักสุขภาพต้องห้ามพลาด" ทั้งนี้สาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-5075722-23 หรือ http://www.dit.go.th/

ที่มา: 
http://www.dit.go.th/
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: