เทรนด์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางออร์แกนิคในสิงคโปร์

                     ตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในสิงคโปร์มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 สื่อ ออนไลน์ด้านความงามอันดับหนึ่งของสิงคโปร์ Daily Vanity ได้มีการคาดการณ์ว่า ในปี 2561 มูลค่าของตลาด ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในสิงคโปร์จะมีการเติบโตถึง 937 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.3 ต่อปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในสิงคโปร์ยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ บำรุงผิวและเครื่องสำอางออร์แกนิค ไม่มีส่วนผสมของสารเคมี จะได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้บริโภคใน สิงคโปร์ หนังสือพิมพ์ The Straits Times ได้ทำการสำรวจเทรนด์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอาง ออร์แกนิคในตลาดสิงคโปร์ พบว่า มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากชาวสิงคโปร์มีการ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางที่ปลอดภัยต่อผิวหนังมากขึ้น ทั้งแบรนด์สิงคโปร์และแบรนด์ต่างชาติ โดยในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางออร์แกนิคที่เป็นของแบรนด์สิงคโปร์ เช่น แบรนด์ Kew Organics แบรนด์ Frankskincare แบรนด์ Handmade Heroes และแบรนด์ Luxe Botanics เป็นต้น ความต้องการในตลาดสิงคโปร์ ในปี 2559 บริษัท Euromonitor ได้สำรวจและจัดทำรายงาน Beauty and Personal Care in Singapore พบว่าผู้บริโภคสิงคโปร์มีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับความปลอดภัยของส่วนผสมที่ใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอาง เนื่องจากผู้บริโภคได้รับข่าวสารเกี่ยวกับความอันตรายของสารเคมีสังเคราะห์ และในปี 2560 บริษัทวิจัย Nielsen ได้ทำการสำรวจผู้หญิง 1,001 ราย อายุระหว่าง 18 – 49 ปี ที่มีการซื้อ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าและเครื่องสำอางใน 6 เดือนที่ผ่านมา พบว่า จำนวน 39% ของผู้ที่ทำการสำรวจมีความ สนใจที่จะมองหาแบรนด์ใหม่ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคมากขึ้น นอกจากนี้ สื่อออนไลน์ Daily Vanity ได้ทำการสำรวจผู้หญิงในสิงคโปร์ในทุกกลุ่มอายุจำนวน มากกว่า 2,000 ราย พบว่าในผู้หญิงในช่วงอายุต่ำกว่า 25 ปี และในช่วงอายุ 25 – 34 ปี ประมาณร้อยละ 70 จะ มีความกังวลมากที่สุดในเรื่องเรื่องสิวหัวดำและสิวอุดตัน ส่วนผู้หญิงในช่วงอายุ 34 ปีขึ้นไป ประมาณร้อยละ 58 จะมีความกังวลในเรื่องสีผิวที่หมองคล้ำและไม่ส่ำเสมอ โดยเฉพาะรอยคล้ำรอบดวงตา และจำนวนประมาณร้อยละ 53 จะมีความกังวลในเรื่องรูขุมขนกว้าง ผู้บริโภคในสิงคโปร์มีแนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและ เครื่องสำอางออร์แกนิคมากขึ้น อ่านต่อฉบับเต็มในไฟล์ดาวโหลด

ไฟล์แนบ: 
ที่มา: 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: