เทรนด์ “กาดผักอินทรีย์” เชียงใหม่…ฮอต เสิร์ฟเมนูตอบโจทย์กลุ่มวีแกน

                       ปัจจุบันผู้คนหันมาใส่ใจตนเองมากขึ้น เทรนด์การบริโภคอาหารออร์แกนิก (organic) ได้กลายมาเป็นกระแสนิยม “จังหวัดเชียงใหม่” เมืองในม่อนดอยจึงเริ่มผลิตพืชผลทางการเกษตรนานาชนิดออกมา เพื่อตอบโจทย์คนรักสุขภาพ โดยเฉพาะผัก-ผลไม้อินทรีย์ กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก “กาดผักอินทรีย์” หรือตลาดผักอินทรีย์จึงผุดขึ้นกันอย่างพรึ่บพรั่บ 

                       ผักอินทรีย์ที่ถูกนำมาวางขายในกาดหลายแห่งในตัวเมืองเชียงใหม่ เป็นผักที่ชาวบ้านปลูกเองจากหลายอำเภอ เช่น สารภี แม่ริม สันทราย ดอยสะเก็ด สันป่าตอง แม่แตง ฯลฯ ส่วนความนิยมบริโภคผักอินทรีย์มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นต่อเนื่อง จนกลายเป็นธุรกิจชุมชนที่ขายดิบขายดี ซึ่งความน่าสนใจคือ เกษตรกรจำหน่ายสินค้าตามฤดูกาล ใช้กระบวนการผลิตจากวัสดุธรรมชาติ และผู้บริหารกำหนดราคาเอง

                       ตลาด “ข่วงเกษตรอินทรีย์” ตั้งอยู่บนถนนคันคลองชลประทาน เส้นทางไปพืชสวนโลก เปิดขายมาตั้งแต่มกราคม 2555 เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยมีเป้าหมายสร้างชุมชนเกษตรกรรมแบบยั่งยืน

                       อ่านต่อฉบับเต็ม  https://www.prachachat.net/local-economy/news-275562

 

ที่มา: 
https://www.prachachat.net/local-economy/news-275562
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: