เยี่ยมศูนย์ปราชญ์มหาสารคาม - เกษตรกรแห่สมัครใช้*1677

รูปภาพของ OMICADMIN

          ทีมงาน Famer Info. จ.นครราชสีมา ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์เรียนรู้ที่บ้าน นายคำพันธุ์ เหล่าวงษี เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551 ที่บ้านดอนแดง ม. 2 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม .. ภายในศูนย์มีการทำเกษตรแบบผสมผสานเน้นเกษตรอินทรีย์ โดดเด่นในการเลี้ยงจิ้งหรีด แต่ละปีจะมีผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ประมาณ 2,000 คน/ปี ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเกษตรกรเข้ารับการอบรมพอดี ทีมงานจึงมีโอกาสขึ้นเวทีพูดคุยกับเกษตรที่เข้ารับการอบรมประชาสัมพันธ์โครงการทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1677 นำซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือระบบดีแทค แผ่นพับ โบชัวโครงการทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1677 แจกจ่ายให้กับเกษตรกรด้วย ถือว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

ที่มา: 
เครือข่ายวิทยุ ร่วมด้วยช่วยกัน 26/03/53
ผู้ประกาศ: 
19 เม.ย. 2553
ภาพข่าว: