เยี่ยมเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด จ.กาฬสินธุ์

รูปภาพของ OMICADMIN

 

ทีมงาน Famer Info. จ.นครราชสีมา ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์เรียนรู้ที่บ้าน นายบำรุง คะโยธา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ และเป็นเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551 .. ซึ่งตำบลสายนาวัง เป็นตำบลเกษตรอินทรีย์ ชาวบ้านส่วนใหญมีอาชีพทำนา เลี้ยงสัตว์ ปลูกผักสวนครัวโดยเน้นเกษตรอินทรีย์ ส่วนนายบำรุง มีประสบการณ์ทำการเกษตรกว่า 30 ปี จึงเป็นผู้นำเข้มแข็งนำลูกบ้านหันมาทำเกษตรอินทรีย์จนประสบความสำเร็จ .. และในการลงพื้นที่ครั้งนี้ทีมงานได้พูดคุยกับเกษตรกรและนักวิชาการ อบต.สายนวัง พูดถึงทิศทางการทำงาน และประชาสัมพันธ์โครงการทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1677 นำซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือระบบดีแทค แผ่นพับ โบชัวโครงการทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1677 แจกจ่ายให้กับเกษตรกรด้วย ถือว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

ทีมงาน Famer Info. จ.นครราชสีมา ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์เรียนรู้ที่บ้าน นายบำรุง คะโยธา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ และเป็นเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551 .. ซึ่งตำบลสายนาวัง เป็นตำบลเกษตรอินทรีย์ ชาวบ้านส่วนใหญมีอาชีพทำนา เลี้ยงสัตว์ ปลูกผักสวนครัวโดยเน้นเกษตรอินทรีย์ ส่วนนายบำรุง มีประสบการณ์ทำการเกษตรกว่า 30 ปี จึงเป็นผู้นำเข้มแข็งนำลูกบ้านหันมาทำเกษตรอินทรีย์จนประสบความสำเร็จ .. และในการลงพื้นที่ครั้งนี้ทีมงานได้พูดคุยกับเกษตรกรและนักวิชาการ อบต.สายนวัง พูดถึงทิศทางการทำงาน และประชาสัมพันธ์โครงการทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1677 นำซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือระบบดีแทค แผ่นพับ โบชัวโครงการทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1677 แจกจ่ายให้กับเกษตรกรด้วย ถือว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

ที่มา: 
เครือข่ายวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน 16/03/53
ผู้ประกาศ: 
19 เม.ย. 2553
ภาพข่าว: