เสื้อหม้อห้อมย้อมสีธรรมชาติ

รูปภาพของ OMICADMIN

               แม้ว่าจะไม่ใช่เกษตรอินทรีย์ แต่น่าภูมิใจที่คนไทยสมัยนี้หันมาสนใจใส่เสื้อหม้อห้อมย้อมสีธรรมชาติ   เด็กสมัยใหม่ในกรุงเทพฯ คงไม่รู้จักว่า ชาวบ้านทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เป็นผู้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเป็นเอกลักษณ์ เป็นชุดแต่งกายของชาวจังหวัดแพร่   สร้างชื่อเสียงมานานแล้ว ในการผลิตเสื้อหม้อห้อมย้อมสีคราม เป็นที่รู้จักและนิยมใช้อย่างแพร่หลาย   แต่ใครจะรู้ว่าวิธีการผลิตช่างยุ่งยากจริง ๆ ถ้าเราต้องการพัฒนาผ้าทอย้อมสีธรรมชาติให้ไปสู่สากล   ผ้าหม้อห้อมหรือผ้าย้อมครามเป็นภูมิปัญญาของคนไทย   นำฝ้ายมาปั่นเป็นเส้นด้าย และทอใส่กี่กระตุก (ทอหูก) เป็นผ้าผืน และนำมาเข้าสู่การย้อมโดยใช้ต้นห้อมหรือต้นคราม โดยชาวบ้านจะนำใบและลำต้นมาหมักในน้ำตามกรรมวิธีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ จะได้น้ำเป็นสีกรมท่า นำไปย้อมผ้าฝ้ายสีขาว ซึ่งจะได้ผ้าสีสวยแปลกตา

              วิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทสิ่งทอขนาดเล็ก ระดับดีเยี่ยม ปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบ ลวดลายให้สมัยใหม่ ตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า ของใช้ ตุ๊กตา กระเป๋า เป็นของที่ระลึกสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่ไปเยือนจังหวัดแพร่ได้ซื้อหาไว้ใช้ ทำให้ผลิตสินค้าไม่ทัน
ที่มา: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ผู้ประกาศ: 
12 ก.พ. 2553
ภาพข่าว: