เอกสารประกอบการสัมมนาเกษตรอินทรีย์ระหว่างประเทศ Organic Symposium 2010 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุม 30410 กระทรวงพาณิชย์

รูปภาพของ OMICADMIN

เอกสารประกอบการสัมมนาเกษตรอินทรีย์ระหว่างประเทศ

Organic Symposium 2010

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553

ณ ห้องประชุม 304710 กระทรวงพาณิชย์

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

http://www.cutesendit.com/57049e8c3734ce97d4d00f240dbf767d/

ที่มา: 
สำนักบริหารงานพาณิชย์ภูมิภาค
ผู้ประกาศ: 
11 ก.พ. 2553
ภาพข่าว: