ไต้หวันตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่การเกษตรเป็นมิตรและเกษตรอินทรีย์ ปีละ 20%

ไต้หวันตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่การเกษตรเป็นมิตรและเกษตรอินทรีย์ ปีละ 20%

 

          คณะกรรมการการเกษตรแถลงในวันที่ 21 ว่าหลังจาก ประกาศกฎหมายส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ เมื่อ วันที่ 30 พฤษภาคม หลังจากนี้ 1 ปี ตั้งเป้าหมายพื้นที่เพาะปลูกการเกษตรเป็นมิตรและเกษตรอินทรีย์ เพิ่มขึ้นปีละ 20% ถึงปี 2027  มีพื้นที่ 40,000 เฮกตาร์ หรือเท่ากับ 5% ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งประเทศ

 

          คณะกรรมการการเกษตรประชุมแถลงข่าวกฎหมายส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ในตอนบ่ายวันที่ 21 เฉินจี๋จ้ง (陳吉仲) รองประธาน คกก. เกษตร และ เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากภาครัฐและเอกชนร่วมงานคับคั่ง

 

ตามสถิติระบุว่าสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม พื้นที่ การเกษตรอินทรีย์ทั่วไต้หวันเท่กับ 7,778 เฮกตาร์  พื้นที่เกษตรเป็นมิตร 1,423 เฮกตาร์ รวมทั้งหมด 9,201 เฮกตาร์ คิดเป็นสัดส่วน 1.1% ของทั่วไต้หวัน ตั้งเป้าถึงปลายปีนี้มีพื้นที่รวม 12,000 เฮกตาร์ คิดเป็นสัดส่วน 1.5% ถึงปี  2020  เพิ่มเป็น 15,000 เฮกตาร์ คิดเป็นสัดส่วน 1.89%

 

สำหรับปี 2023 ตั้งเป้าหมาย 24,000 เฮกตาร์ คิดเป็นสัดส่วน 3% และ ปี 2017 ตั้งเป้า 40,000 เฮกตาร์ คิดเป็นสัดส่วน 5% ของทั่วไต้หวัน

 

            ทั้งนี้ กฎหมายส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ ได้บัญญัติการส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย เพาะปลูกแบบการเกษตรเป็นมิตร ซึ่งไม่จำเป็นผ่านการตรวจรับรองตามแบบเกษตรอินทรีย์ แต่ใช้วิธีการลงทะเบียนกับสมาคมเกษตร ยอมรับการกำกับดูแล ผลผลิตที่ได้จัดว่าเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์เช่นกัน เกษตรกรรายย่อยเหล่านี้จะได้รับการอุดหนุนเครื่องจักร อุปกรณ์ วัสดุและปุ๋ยอินทรีย์ เช่นเดียวกับผู้ที่ผ่านการรับรองเกษตรอินทรีย์

 

 

ที่มา: 
http://thai.rti.org.tw/news/?recordId=87440
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: