MOU พัฒนาเกษตรอินทรีย์!! เดินหน้าขยายผลครอบคลุม 56 จังหวัด

          เกษตรฯ จับมือ มหาดไทย เดินหน้าขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ เน้นการดำเนินงานเชิงพื้นที่ พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดของภาคเหนือตอนบน และตอนล่าง หวังเกษตรกรได้ความรู้นำไปพัฒนาต่อยอด

          วันที่ 5 ก.ย.61 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายธีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเป็นประธานเปิดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นที่ ครั้งที่ 1 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ภาคเหนือตอนล่าง 1 และภาคเหนือตอนล่าง 2 พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการเกษตรอินทรีย์และการแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร โดยมีนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายเข้มเเข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ด้านวิชาการ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

          นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภายใต้กลุ่มจังหวัด เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย ที่ต้องการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของแต่ละจังหวัดให้ขยายผลครอบคลุม 13 กลุ่ม 56 จังหวัด และให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์ และกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำรวมถึงขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดให้มากขึ้น จึงได้มีการนำร่องจัดทำ MOU การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัดไปบ้างแล้วก่อนหน้านี้ และมาจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย เพชรบูรณ์ ตาก พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ และกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย อุทัยธานี กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร ในครั้งนี้

อ่านฉบับเต็ม https://siamrath.co.th/n/45291

 

ที่มา: 
https://siamrath.co.th/n/45291
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าว: