ประมวลภาพพิธีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ 26 มีนาคม 2552 ณ จ.สุรินทร์

รูปภาพของ OMICADMIN

ผู้ประกาศ: 
30 มี.ค. 2552
ที่มา: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
วันที่: 
28 มีนาคม, 2013