ปั้นข้าวหอมมะลิอินทรีย์โกอินเตอร์

รูปภาพของ OMICADMIN

 

ปั้นข้าวหอมมะลิอินทรีย์โกอินเตอร์
              นางอภิรดี  ตันตราภรณ์  อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ  เปิดเผยว่า   ในวันที่  27  มีนาคม  นี้  ที่โรงแรมทองธารินทร์  อ.เมือง  จ.สุรินทร์  กรมจะจัดสัมมนาโดยเชิญเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์  และผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดสุรินทร์  และพื้นที่ไกล้เคียง  มาชี้แจงถึงแนวทางพัฒนาข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้สอดคล้องกับต้องการของตลาดโลก  หลังจากที่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศมีความต้องการบริโภคมากขึ้น  ทั้งสหภาพยุโรป  สหรัฐฯออสเตรเลีย  ฮ่องกงและสิงค์โปร์  รวมถึงจะชี้แจงให้เข้าใจถึงกฎระเบียบ  ข้อบังคับการนำเข้า  การรับรองมาตรฐาน

               ทั้งนี้  ข้าวหอมมะลิอินทรีย์  จะเป็นสินค้าในระดับพรีเมียม  ที่มีขีดความสามารถในการบุกเจาะตลาดต่างประเทศ  เพราะขณะนี้ทั่วโลกตื่นตัวกับกระแสสุขภาพ  และการปกป้องสิ่งแวดล้อม  ซึ่งกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของไทย  อาศัยการเติบโตโดยธรรมชาติ  ไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมี  จึงทำให้ไม่มีสารตกค้าง  ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก  

             “ข้าวหอมมะลิอินทรีย์เป็นสินค้าพรีเมียมได้แน่  เพราะที่ผ่าน  ข้าวหอมมะลิไทย  ก็เป็นสินค้าที่ทั่วโลกให้การยอมรับในเรื่องคุณภาพ  และมาตรฐานอยู่แล้ว  ยิ่งไทยสนับสนุนข้าวหอมมะลิอินทรีย์  เพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มขึ้น  เชื่อว่าจะได้รับการยอมรับ  ที่สำคัญ  เกษตรกรไทยจะมีทางเลืกในการผลิตและมีรายได้เพิ่มขึ้น”

              นางอภิรดีกล่าวอีกว่า  ในวันเดียวกัน  กรมจะเปิดคลินิกให้คำปรึกษากับเกษตรกร  และผู้ประกอบการ  ผู้ส่งออก  ที่สนใจในเรื่องข้าวหอมมะลิอินทรีย์  ทั้งการเพาะปลูก  การผลิต  และการส่งออก  รวมไปถึงแนวโน้มความต้องการของตลาดต่างประเทศ  เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผนการผลิตและการส่งออกได้อย่างถูกต้อง

ผู้ประกาศ: 
25 มี.ค. 2552
ที่มา: 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 11 มีนาคม 2552
วันที่: 
28 มีนาคม, 2013