ตลาดเกษตรอินทรีย์โลกเติบโตอย่างต่อเนื่อง

รูปภาพของ OMICADMIN

                                                   ตลาดเกษตรอินทรีย์โลกเติบโตอย่างต่อเนื่อง

จากรายงานผลการศึกษาด้านเกษตรอินทรีย์ล่าสุดเรื่อง “The World of Organic Agriculture: Statistic and Emerging Trends 2008” โดยความร่วมมือของหลายหน่วยงาน ได้แก่ IFOAM, FiBL และ SöL พบว่าพื้นที่เพาะปลูกที่อยู่ภายใต้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 30.4 ล้านเฮกเตอร์ เพิ่มขึ้นจากสถิติเดิมประมาณ 1.8 ล้านเฮกเตอร์ โดยประเทศที่มีพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุด คือ ออสเตรเลีย (12.3 ล้านเฮกเตอร์) รองลงมาได้แก่ จีน (2.3 ล้านเฮกเตอร์) อาร์เจนตินา (2.2 ล้านเฮกเตอร์) สหรัฐอเมริกา (1.6 ล้านเฮกเตอร์)

 

เมื่อคิดสัดส่วนพื้นที่เพาะปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ตามทวีปจะพบว่า ทวีปโอเชียเนีย/ออสเตรเลีย มีสัดส่วนมากที่สุด คือ ร้อยละ 42 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาได้แก่ ทวีปยุโรป (ร้อยละ 24) ทวีปอเมริกาใต้ (ร้อยละ 16) ตามลำดับ

 

สถิติที่น่าสนใจอีกหนึ่งด้าน คือ ประเทศที่มีสัดส่วนพื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเทียบกับพื้นที่การเกษตรทั้งหมดในประเทศมากที่สุด คือ ออสเตรีย (ร้อยละ 13) สวิตเซอร์แลนด์ (ร้อยละ 12)

 

FiBL คาดว่าอัตราการเพิ่มของพื้นที่เกษตรอินทรีย์ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมูลค่าตลาดของผลิตภัณฑ์อินทรีย์มีอยู่ประมาณ 38.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นประมาณ 5 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี โดยกลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่จะอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรปเป็นหลัก  ซึ่งความต้องการดังกล่าวนับว่าเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในการผลิตป้อนสู่ตลาดโลก โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา

ที่มา: 
http://www.organic-world.net
ผู้ประกาศ: 
user32
วันที่: 
เสาร์, พฤศจิกายน 1, 2008