ผลิตภัณฑ์อินทรีย์กับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพของ OMICADMIN

ผลิตภัณฑ์อินทรีย์กับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ทำอย่างไรจึงจะรู้ว่าผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกเป็นอินทรีย์หรือไม่? เชื่อถือได้แค่ไหน? เลือกสินค้าอย่างไรจึงจะได้ผลิตภัณ์อินทรีย์ของแท้? อ่านบทความ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์กับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ที่มา: 
สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
วันที่: 
จันทร์, กรกฎาคม 13, 2009