สนใจปลูกพืชแบบอินทรีย์จะทำอย่างไร

รูปภาพของ OMICADMIN

                                                 สนใจปลูกพืชแบบอินทรีย์จะทำอย่างไร

หากเกษตรกรหรือผู้ประกอบการมีความสนใจในการปลูกพืชแบบอินทรีย์ มีข้อควรพิจารณาหรือข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ คือ

1. การเลือกพื้นที่

    1.1 ควรเลือกพื้นที่เหมาะสม โดยอยู่ห่างโรงงาน หางแปลงปลูกที่ใช้สารเคมี มีแหล่งน้ำสะอาด ไม่มีสารพิษเจือปน

    1.2 ศึกษาประวัติพื้นที่ เช่น เคยปลูกพืชอะไร การใช้ปุ๋ยและสารเคมีย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี

    1.3 เลือกปลูกพืชให้เหมาะกับดิน โดยให้พิจารณาว่าดินมีทั้งดินร่วน ดินเหนียว หน้าตื้น หน้าดินลึก ดินเป็นกรด ดินเป็นด่าง ดินเค็ม เป็นต้น

    1.4 สังเกตจากพืชที่ขึ้นอยู่เดิม เก็บตัวอย่างดิน น้ำไปทำการวิเคราะห์

2. การวางแผนจัดการ

    2.1 วางแผนป้องกันสารพิษจากภายนอก ทั้งทางน้ำและทางอากาศ การป้องกันทางน้ำโดยขุดคูรอบแปลง การป้องกันทางอากาศโดยปลูกพืชกันชน ทั้งไม้ทรงสูง ทั้งทรงสูงปานกลาง ต้นเตี้ย บนคันกั้นน้ำรอบแปลง

    2.2 วางแผนป้องกันภายในจัดระบบการระบายน้ำ การเก็บรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ และการเข้าออกไร่นา

    2.3 วางแผนระบบการปลูกพืช เลือกฤดูปลูกที่เหมาะสมใช้พันธุ์พืชที่ต้านทานโรค แมลง พืชบำรุงดิน พืชไล่แมลง

3. การเลือกพันธุ์พืชที่จะปลูก

    3.1 คำนึงถึงสภาพดิน สภาพภูมิอากาศ ความต้านทานต่อโรค แมลง และวัชพืช ความหลากหลายของชนิดพืชในแปลง

    3.2 ไม่ใช้พืชจีเอ็มโอ (พืชที่มาจากการตัดแต่งทางพันธุกรรม)

    3.3 ควรเป็นเมล็ดพันธุ์พืชที่มาจากการปลูกแบบอินทรีย์

4. การปรับปรุงบำรุงดิน

    4.1 เลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินสูง

    4.2 หากดินเป็นกรดจัดควรใส่ปูนบดลดความเป็นกรด

    4.3 ปลูกพืชตระกูลถั่วและไถกลบ ได้แก่ โสน ถั่วพุ่ม ถั่วพร้า ถั่วมะแฮะ เป็นต้น

    4.4 ใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก เศษซากพืช เพื่อช่วยปรับโครงสร้างดิน และให้ธาตุอาหารพืช

    4.5 ดินขาดฟอสฟอรัสให้ใช้ปุ๋ยหินฟอสเฟต

    4.6 ดินขาดโพแทสเซียม ให้ใช้ปุ๋ยมูลค้างคาว เกลือโพแทสเซียมธรรมชาติ และขี้เถ้าถ่าน

ที่มา: 
www.orgnicthailand.com
ผู้ประกาศ: 
user32 24 มิ.ย. 2551