ข้าวอินทรีย์

รูปภาพของ OMICADMIN

                                                                              ข้าวอินทรีย์

เกษตรผู้ปลูกข้าวแบบอินทรีย์ปลอดสารพิษ(หมอดิน) คุณมงคล คชนิล  

คุณลุงมงคล คชนิล อยู่บ้านเลขที่ 28/2 ม.3 ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก อายุ 56 เป็นหมอดินซึ่งมีอาชีพเกษตรกรรมปลูกข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษ คุณลุงปลูกข้าวสุพรรณ 1 คุณลุงทำนา 30 ไร่ (เฉลี่ย 90 ถัง/ไร่) ผลผลิตจากการใช้ปุ๋ยชีวภาพทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการทำนาต่อไร่ได้ผลดีขึ้น คุณลุงมลคลเล่าให้ฟังว่าได้เข้าโครงการกลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพมา 5 ปีแล้ว เมื่อก่อนใช้ปุ๋ยเคมี ใช้สารเคมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นทำให้ได้ผลกำไรน้อยลงยิ่งทำก็ยิ่งขาดทุน จึงมีความสนใจหันมาทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุน คุณลุงมงคลเกษตรผู้ปลูกข้าวมานาน มีความรู้เรื่องดินเป็นอย่างดี และคุณลุงทำนาทั้งหมดจำนวน 30 ไร่ คุณลุงบอกว่าเมื่อก่อนค่าใช้จ่ายในการซึ้อปุ๋ย ยาฆ่าแมลงกำจัดศัตรูพืชต่าง ๆ มีมามากมายหลายชนิด ยี่ห้อไหนดีก็ซื้อใช้ แต่หลังจากนั้นมาตอนนี้ถึง 10 กว่าปีแล้วที่คุณลุงไม่ได้ใช้สารเคมี เนื่องจากมีราคาแพง แถมยังสุขภาพย่ำแย่ตามมาด้วย จากการที่ได้ไปสำรวจในพื้นที่ตำบลมะขามสูง นี่คือที่นาของคุณลุงมงคลเอง สังเกตได้จากการปลูกข้าวของคุณลุงต้นข้าวจะเสมอเรียบเท่ากันหมด ต้นข้าวแข็งแรง ต้านทานต่อโรคต่าง ๆ เพราะคุณลุงคอยดูแล อยู่ตลอด และที่สำคัญคุณลุงไม่ใช้สารเคมี มีบ้างเล็กน้อยที่ต้องใช้แต่ไม่ใช้มากใช้แต่ปุ๋ยชีวภาพที่คุณลุงทำเองของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ ตำบลมะขามสูง 

 http://www.rd1677.com/branch.php?id=40330

 

ที่มา: 
http://www.rd1677.com/branch.php?id=40330
ผู้ประกาศ: 
user32 23 ก.ย. 2551