“เกษตรอินทรีย์” โอกาสการส่งออกของเกษตรกรไทยในตลาดโลก

“เกษตรอินทรีย์” โอกาสการส่งออกของเกษตรกรไทยในตลาดโลก
“ORGANIC AGRICULTURE”, AN OPPORTUNITY FOR THAILAND TO EXPORT AND SET FOOT IN THE WORLD MARKET
โดย
สุณัฐวีย์ น้อยโสภา
Sunuttavee Noisopha
มหาวิทยาลัยธนบุรี
ไฟล์แนบ: 
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
วันที่: 
พุธ, เมษายน 26, 2017