การอุดหนุนสินค้าเกษตรและ Organice Farming ของอินเดีย ปี 2560

การอุดหนุนสินค้าเกษตรและ Organice Farming ของอินเดีย ปี 2560

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงนิวเดลี

รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้ำอินเดีย
27 กรกฎาคม 2560 (อินเดีย)
วันที่: 
ศุกร์, สิงหาคม 11, 2017