ยอดขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ฟินแลนด์ขยายตัวต่อเนื่องกว่า 14%

ยอดขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ฟินแลนด์ขยายตัวต่อเนื่องกว่า 14%

ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ฟินแลนด์ปี 2559 แสดงให้เห็นถึงความต้องการสินค้ากลุ่มนี้ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ยอดขายสินค้าอาหารอินทรีย์ในร้านค้าปลีกเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 14 ซึ่งเป็นการเติบโตที่ชัดเจนกว่าปี 2558 และปีก่อนหน้า

 

รวบรวมโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน ฉบับประจำวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2560

วันที่: 
จันทร์, สิงหาคม 7, 2017