แนวทางการผลิต 'เกษตรอินทรีย์ 'ให้ได้มาตรฐาน ตั้งแต่ฟาร์มถึงผู้บริโภค ดีต่อโลก

แนวทางการผลิต 'เกษตรอินทรีย์ 'ให้ได้มาตรฐาน ตั้งแต่ฟาร์มถึงผู้บริโภค ดีต่อโลก ดีต่อเรา  โดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ - มกอช.

ตลาดออร์แกนิคและแนวโน้มการค้าโลก

ไฟล์แนบ: 
1
2
ที่มา: 
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ - มกอช.
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
วันที่: 
จันทร์, ตุลาคม 7, 2019