พบกับคาราวานสินค้าเกษตรอินทรีย์ 15-30 พฤศจิกายน 2553