สรุปข่าวอินทรีย์ กันยายน 2561

EU ออกประกาศระเบียบสินค้าเกษตรอินทรีย์ฉบับใหม่

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ ของดีอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2

จ.สกลนคร ผลักเกษตรอินทรีย์เข้าสู่ตราประทับของดีจากเมืองสกล

MOU พัฒนาเกษตรอินทรีย์!! เดินหน้าขยายผลครอบคลุม 56 จังหวัด

สารคดีการเกษตร : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน กับความสำเร็จของธนาคารปุ๋ยอินทรีย์

พาณิชย์ยโสธร จัดดูงานหมู่บ้านอินทรีย์ยางแดง ฉะเชิงเทรา

กรมพัฒนาที่ดิน : งานมหกรรมเกษตรอินทรีย์รวมพลังร้อยใจ จ.เชียงใหม่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งเป้าพัฒนาเกษตรอินทรีย์ใน 16 จังหวัดภาคอีสาน

สกว. ดันนวัตกรรมธุรกิจข้าว IBM มุ่งเกษตรอินทรีย์สู่วิถีชาวนา 4.0

กล้วยเภา” หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ไม่มี “ถังขยะ” พลังชุมชนแก้ปัญหาขยะ สู่การสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืน

แจกสูตร "ปุ๋ยอินทรีย์สูตรสวนเพชรเกษตร" โดย โกดิษ - สมศักดิ์ สิทธิโชคธรรม

ไทย - มาเลเซีย พร้อมพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์

ภาพข่าว: 
วันที่: 
จันทร์, ตุลาคม 1, 2018
ที่มา: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์