สรุปข่าวอินทรีย์ กันยายน 2562

สรุปข่าวอินทรีย์ กันยายน 2562

ผู้ว่าฯชุมพร เปิดเสวนา ”เขย่าทัศน์เกษตรกรรมยั่งยืนเกษตรอินทรีย์วิถีชุมพร" เร่ง ตั้ง บ.เกษตรกรรมยั่งยืน

ถั่วฝักยาวอินทรีย์ : มหาอำนาจบ้านนา

ปลูกแบบสวิสชาร์ด Swiss Chard : มหาอำนาจบ้านนา

การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเวที ดึงภาคีเครือข่ายระดมความเห็น ทบทวนแผนเกษตรอินทรีย์ ปี 60-65

ไทยพัฒนาเกษตรอินทรีย์รั้งอันดับ7 เอเชีย ชงตั้งสถาบันเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ

มูลค่าตลาดโลกพุ่ง 3.55 ล้านล้านบาท ดันไทยเป็นผู้นำ “เกษตรอินทรีย์”ในอาเซียน

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ฯ ต้นแบบความสำเร็จการบริหารจัดการน้ำ

ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ดินดี ผลผลิตดี ผู้ผลิตและผู้บริโภคปลอดภัย

พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน

บทบาทของเอกชนที่ช่วยผลักดันเกษตรอินทรีย์

 

ภาพข่าว: 
วันที่: 
พฤหัสบดี, ตุลาคม 3, 2019
ที่มา: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์