ภาพข่าว: 
วันที่: 
จันทร์, มีนาคม 5, 2018
ที่มา: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์

สรุปข่าวอินทรีย์ กุมภาพันธ์ 2561

 

 

 

อยู่ดีมีแฮง : เกษตร กลางทุ่งมหาสารคาม​ (4 ก.พ. 61)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์ 49 แห่ง ครอบคลุม 29 จังหวัดทั่วประเทศ

77 จังหวัดตอบรับเกษตรอินทรีย์ หนุนสร้างเครือข่ายพัฒนา-เพิ่มช่องทางตลาดทุกภูมิภาค

ตลาดเกษตรอินทรีย์ สร้างรายได้เกษตรกรไทย 2.7 พันล้าน

พาเที่ยวข่วงเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่หลากหลาย

อ.ต.ก. เปิดงานตลาดเกษตรอินทรีย์

22 เอกชนไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้า BIOFACH 2018 เยอรมนี บูมเกษตรอินทรีย์ไทย

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการทำเกษตรอินทรีย์แบบ PGS

ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS ผลิตสินค้าเกษตรอยากมีคุณภาพ