สรุปข่าวอินทรีย์ ตุลาคม 2561

สรุปข่าวอินทรีย์ ตุลาคม 2561

เที่ยวสวนเกษตรอินทรีย์ | ผู้หญิงถึงผู้หญิง | 03-10-61

กรมการข้าวส่งทีมวิจัยลุยเมืองจีน ศึกษามาตรฐานข้าวอินทรีย์ เสริมคุณภาพสินค้าของไทย

สธ.ชงรัฐแบนสารเคมี แนะทำเกษตรอินทรีย์ 'หมอธีระวัฒน์' เตือนสารพิษในผักผลไม้ล้างไม่ออก-ตกค้างในร่างกาย

ตะวันรุ่ง : ไร่ดินดีใจ...ความสุขจากธรรมชาติ

หนุ่มเมืองสุรินทร์ทำเกษตรอินทรีย์ครบวงจรขายผ่านตลาดออนไลน์รายได้งาม

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ “บ้านปลักธงชัย” รวมตัวปลูกผักปลอดภัย ขยายตลาด “คนรักสุขภาพ”

ผู้หญิงผู้สร้าง : ปลดหนี้ด้วยเกษตรอินทรีย์ (11 ต.ค. 61)

หัวใจของการทำเกษตรอินทรีย์แบบมืออาชีพ ธงชนะ พรหมมิ เกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี

พาณิชย์ จับมือ สสส.และภาคีสุขภาพ ชูงานเดิน-วิ่ง"Great Food Good Run 2018"

ดันไทยผู้นำสินค้าอินทรีย์ของโลก

เกษตรอินทรีย์ "ทางเลือก ทางรอด" จากสารเคมี

 

ภาพข่าว: 
วันที่: 
จันทร์, พฤศจิกายน 12, 2018
ที่มา: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์