สรุปข่าวอินทรีย์ ธันวาคม 2560

การเปิดป้ายหมู่บ้านอินทรีย์ Organic Village บ้านทัพไทย จังหวัดสุรินทร์ และงานทัวร์ผู้บริโภคพบผู้ผลิต ครั้งที่ 3

"นครพนม" อีกแหล่งผลิตข้าวอินทรีย์ที่น่าจับตา ดึงการรวมกลุ่ม รุกการตลาดนำการผลิต

ศรีสะเกษ เปิดร้าน Sisaket Green Shop แหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย

พาณิชย์ชี้ช่องสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยเจาะตลาดเยอรมนี

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์และสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพ

ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ เกษตรฯรวมพลังภาคีภาคเหนือสร้างรูปธรรมการปฏิบัติ

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการผลิตอาหารและการเกษตรที่ยั่งยืนในสหภาพยุโรป (EU) 2017

เกษตรฯ เปิดเวทีใหญ่ภาคเหนือ รวมพลังภาคีเกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของประเทศ

ภาพข่าว: 
วันที่: 
พุธ, มกราคม 10, 2018
ที่มา: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์