สรุปข่าวอินทรีย์ ธันวาคม 2561

วิถีเกษตรอินทรีย์ ชุมชนออนใต้ : ปรับก่อนป่วย (4 ธ.ค. 61)

Lemon Farm Organic PGS กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง จ อุบลฯ

รมช.เกษตรฯ เปิดงานวันดินโลก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คลอดแผนเจาะตลาดข้าวอินทรีย์

รายงานพิเศษ: การขับเคลื่อนพัฒนาเกษตรอินทรีย์แนวทางสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรที่ยั่งยืน (1)

ต้นแบบการทำเกษตรอินทรีย์ สู่การสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

มข.เปิดตัว! “ชุมชนต้นแบบสินค้าเกษตรอินทรีย์ยุค 4.0”

นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ติดตามโครงการเชื่อมโยงตลาด ข้าวอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

'ข้าวสุขนครพนม' เกษตรอินทรีย์ โอท็อปนวัตวิถี บ้านสุขเจริญ

กระทรวงสาธารณสุขนำร่องซื้อผักอินทรีย์เพิ่ม

แปลงแตงโมอินทรีย์ไร้สารพิษ

 

 

 

ภาพข่าว: 
วันที่: 
จันทร์, มกราคม 7, 2019
ที่มา: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์