สรุปข่าวอินทรีย์ มิถุนายน 2561

สรุปข่าวอินทรีย์ มิถุนายน 2561

นม ออแกนิกส์ “Organic Milk” ทางเลือกของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในแคนาดา

ฟาร์มเกษตรอินทรีย์คำตอบของชีวิตและสุขภาพที่ดี กับคุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง

ส่งออก ‘ข้าวอินทรีย์’ รุ่ง ราคาแซงหอมมะลิ 40%

เร่งเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ยกระดับกลุ่มพื้นบ้าน-เดินหน้าเพิ่มสัดส่วนตลาด

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แคนาดาฉบับปรับปรุงแก้ไขประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561

กฎระเบียบใหม่ของสหภาพยุโรปผ่านการรับรองและจะมีผลบังคับใช้นับจากวันที่ 1 มกราคม 2564

กรมการค้าภายใน จัดการอบรมระบบสารสนเทศเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ (Sustainable organic Agriculture Network - SAN)

ตลาดเกษตรอินทรีย์ในสหภาพยุโรป

"เกษตร-มหาดไทย" ปูพรม 'เกษตรอินทรีย์' 5 ล้านไร่ เร่งพัฒนา 56 จังหวัด คาด 3 ปีเห็นผลสำเร็จ

 

ภาพข่าว: 
วันที่: 
อังคาร, กรกฎาคม 10, 2018
ที่มา: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์