สรุปข่าวอินทรีย์ มิถุนายน 2561

สรุปข่าวอินทรีย์ มิถุนายน 2561

"เกษตร-มหาดไทย" ปูพรม 'เกษตรอินทรีย์' 5 ล้านไร่ เร่งพัฒนา 56 จังหวัด คาด 3 ปีเห็นผลสำเร็จ

นม ออแกนิกส์ “Organic Milk” ทางเลือกของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในแคนาดา

ฟาร์มเกษตรอินทรีย์คำตอบของชีวิตและสุขภาพที่ดี กับคุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง

ส่งออก ‘ข้าวอินทรีย์’ รุ่ง ราคาแซงหอมมะลิ 40%

เร่งเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ยกระดับกลุ่มพื้นบ้าน-เดินหน้าเพิ่มสัดส่วนตลาด

Global Organic Textile Standard (GOTS) มาตรฐานวัสดุสิ่งทออินทรีย์ (organic textiles)

สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสกลนคร จัดตั้ง 4 กลไกขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์

ตลาดเกษตรอินทรีย์ในสหภาพยุโรป

ไต้หวันตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่การเกษตรเป็นมิตรและเกษตรอินทรีย์ ปีละ 20%

"เกษตร-มหาดไทย" ปูพรม 'เกษตรอินทรีย์' 5 ล้านไร่ เร่งพัฒนา 56 จังหวัด คาด 3 ปีเห็นผลสำเร็จ

ภาพข่าว: 
วันที่: 
อังคาร, กรกฎาคม 10, 2018
ที่มา: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์