สรุปข่าวอินทรีย์ มีนาคม 2560

มีนาคม

งานแสดงสินค้าในประเทศฝรั่งเศสอีกช่องทางหนึ่งในการส่งเสริมภาพลักษณ์ข้าวไทยในฝรั่งเศส

อาหารออแกนิคสำเร็จรูปบรรจุห่อ (Organic Packaged Food) ในตลาดฝรั่งเศส

 

ภาพข่าว: 
intro: 
มีอะไรบ้างน่ะ?
วันที่: 
อังคาร, พฤษภาคม 2, 2017
ที่มา: 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์