สรุปข่าวอินทรีย์ สิงหาคม 2562

สรุปข่าวอินทรีย์ สิงหาคม 2562

 

-  ใครจะทำเกษตรอินทรีย์ต้องชม! "การสร้างระบบนิเวศน์เพื่อไล่แมลง ในแปลงเกษตรอินทรีย์"

-  โรงเรียนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา

-  ผู้ว่าจันทบุรี นำสื่อมวลชนจากส่วนกลาง ลงพื้นที่สวนผลไม้เกษตรอินทรีย์ รัฐไท ประชาสัมพันธ์ของดีเมืองจันท์

-  กรมการค้าภายในส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ช่วยชาติเน้นเทรนด์สุขภาพให้ประชาชนมุ่งสู่ภูมิภาค

-  มกอช. หวังยกระดับและเพิ่มช่องทางตลาดสินค้าออร์แกนิค-GAP ไทย

-  ยโสธร ส่งเสริมเกษตรกรปลูกดอกกระเจียวอินทรีย์

-  ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร (Smart organic Farm)

-  เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ร่วมกันนอกห้องเรียน

-  จังหวัดตราด ขับเคลื่อนโมเดลโครงการ 1 ไร่ 1 แปลง เกษตรอินทรีย์ตราด

พบสารพิษตกค้างในเลือดเด็กนักเรียนรร.แห่งหนึ่ง 97% เหตุกินพืชผักปนเปื้อน

-  เกษตรบ้านนอก คืนถิ่นฐานสร้างวิถีเกษตรอินทรีย์

ภาพข่าว: 
วันที่: 
จันทร์, กันยายน 2, 2019
ที่มา: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์