สรุปข่าวอินทรีย์ เมษายน 2560

-  การส่งเสริมการขายข้าวออร์แกนิกและข้าวเฉดสีไทย ณ Petite Treats Fair

-  การเปิดงานโครงการส่งเสริมสินค้าไทยปี 2560 ร่วมกับซุปเปอร์มาร์เก็ต FairPrice ในสิงคโปร์ ภายใต้ธีม “Refreshing Thai”

-  แนวคิดใหม่ในการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มของผู้บริโภคชาวจีน

ภาพข่าว: 
วันที่: 
อังคาร, พฤษภาคม 2, 2017
ที่มา: 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์