สรุปข่าวอินทรีย์ เมษายน 2562

สรุปข่าวอินทรีย์ เมษายน 2562 

กล้วยที่จะส่งออกไปญี่ปุ่นจะต้องเป็นกล้วยที่ปลอดสารพิษ ซึ่งควรใช้วิธีปลูกที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือยาฆ่าแมลง

“เกษตรอินทรีย์วิถีทางเลือก” 1 / “เกษตรอินทรีย์วิถีทางเลือก” 2

กินอาหารออร์แกนิคภายใน 6 วันช่วยลดสารเคมีตกค้างในร่างกายได้ 37-95%

กรมการค้าภายใน ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า BIOFACH SEA 2019

-  สวิตเซอร์แลนด์ยอดขายสินค้าเกษตรอินทรีย์พุ่งสูง 3 พันล้านฟรังก์สวิส

ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองผักหนาม สร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชน

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจัดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ “เกษตรอินทรีย์ ดินดีวิถีไทย อาหารปลอดภัย สู่การเกษตรยั่งยืน”

ตลาดเครื่องดื่มออร์แกนิกในรัสเซีย

สาธารณรัฐเช็กหันมาบริโภคอาหารออร์แกนิคเพิ่มขึ้น

พาณิชย์ผนึกห้างโมเดิร์นเทรดตั้งโซนสีเขียวดันตลาดเกษตรอินทรีย์

เกษตรอินทรีย์ PGS ป่าร่อน ผลผลิตปลอดภัย รายได้เกษตรกรมั่นคง

 

การทำเกษตรอินทรีย์ไร้สารพิษ โดย อ.ธงชนะ พรหมมิ

ภาพข่าว: 
วันที่: 
พุธ, พฤษภาคม 1, 2019
ที่มา: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์