สรุปข่าวเกษตรอินทรีย์ 16-30 กันยายน 2556

รูปภาพของ OMICADMIN
ภาพข่าว: 
ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
จันทร์, ตุลาคม 14, 2013
ที่มา: 
กระทรวงพาณิชย์
ผู้ประกาศ: 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์