เอกสารการบรรยายในงาน รวมพลคนอินทรีย์ ปี 2554 เรื่อง ทิศทางธุรกิจอินทรีย์ไทยสู่สากล 24 มกราคม 2554