เอกสารการบรรยายในงาน รวมพลคนอินทรีย์ ปี 2554 เรื่อง เกาะออร์แกนิก (น.1-10) 24 มกราคม 2554