เอกสารการบรรยายในงาน "รวมพลคนอินทรีย์ ปี 2554" Workshop : ก้าวต่อไปธุรกิจเกษตรอินทรีย์ไทย 24-25 มกราคม 2554