หน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์มาตรฐานสากลที่อยู่ในประเทศไทย

 

หน่วยตรวจรับรองที่อยู่ในประเทศไทย

 

สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)

 • เว็บไซต์ : http://actorganic-cert.or.th/th/home/
 • ที่ตั้ง : 2 ซอยงามวงศ์วาน23 แยก 2/5 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
 • โทรศัพท์ : 02 952 6677, 02 580 0934 และ 086 892 3162
 • email: info@actorganic-cert.or.th

 

 

 

บริษัท ไบโออะกริเสิร์ช (ไทยแลนด์) จำกัด

 • เว็บไซต์ http://www.bioagricert-thai.org/
 • ที่อยู่ 716 อาคารพญาไท ชั้นที่ 7 เลขที่ 31 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 • โทรศัพท์ : 02-6401568 
 •  แฟกซ์ : 02-6401568   
 • Email : bioagricert.certification@gmail.com

 

 

 

 

CERES – Certification of Environmental Standards

 • เว็บไซต์ http://www.ceres-cert.com/portal/index.php?id=21&L=1
 • ที่ตั้ง 115 ม.5 บ้านหนองเขียว ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
 • โทรศัพท์ 053 110723
 • E-mail ceres-sea@ceres-cert.com
 • ผู้ประสานงาน  Joerg Rosenkranz  และ Jutamart Chaikham

 

 

 

 

 

CUC – Control Union Certifications

 

                                                   

รายละเอียดฉบับเต็ม

http://www.organic.moc.go.th/sites/default/files/attachments/other/hnwytrwcchrabrngthiiyuuainpraethsaithy.pdf

โลโก้: